Monday, March 30, 2009

DUNIA ARAB Siri 4

Salam wbth,

Manusia sebagai agen perubahan

Bagaimanakah perubah berbeza dengan yang diubah dari segi kelas sosial, kerakyatan, agama, pendidikan dan pekerjaan?

Perubahan itu sendiri pula boleh dikelaskan kepada sengaja dan dirancang atau tidak sengaja dan tidak dirancang. Apakah pula elemen yang wujud di dalam sesuatu masyarakat itu, yang menentukan kadar kelajuan perubahan, iaitu sama ada laju atau perlahan?

Di bawah adalah beberapa trend yang sedang berlaku di dunia Arab dalam dekad yang baru ini:

-Kemasukan besar-besaran orang-orang kampung ke bandar-bandar dan sektor perindustrian.

-Pengenalan metod dan alat-alat baru di dalam perladangan.

-Perkembangan komunikasi dan ini termasuklah peningkatan dari segi pendidikan dan kebolehan membaca, kelahiran elit baru yang terdidik dengan pendidikan barat serta bertambahnya penonton mass media.

Merosotnya kuasa agama.

Kelahiran negara-negara baru yang disokong oleh sentimen kebangsaan. la berkembang luas dari para-para elit hinggalah kepada massa yang mana hingga kini mereka berada di luar dari masyarakat politik.

Bentuk baru perhubungan sesebuah keluarga, dan ini termasuklah perkembangan persamaan kaum wanita dan kelonggaran "only male domination" atau hanya lelaki sahaja yang berkuasa di dalam sebuah keluarga, kepada kekuasaan "parental authority" atau kekuasaan ibubapa bersama. (Nota pent: Maksudnya, kaum lelaki bukanlah lagi sebagai ketua keluarga tetapi dibahagi-bahagikan kuasanya dengan wanita-Allahu'alam)

Lahirnya bentuk politik baru di dalam perlembagaan ke arah pemerintahan ketenteraan dan perlaksanaan kod-kod sekular atau undang-undang sekular.

Pertambahan penggunaan sains dan teknologi di dalam industri, pertanian dan perubatan.

Bersambung...

Tuesday, March 24, 2009

DUNIA ARAB Siri 3

Assalamu'alaikum wbth,

PERANCANGAN PERUBAHAN SOSIAL KE ATAS DUNIA ARAB

Seorang penulis Barat berbangsa Yahudi bernama Morroe Berger yang menulis buku bertajuk "The Arab World Today" pada tahun 1962, membahagikan tiga sudut dalam melihat kepada sesuatu perubahan sosial.

Ciptaan-ciptaan baru

Ciptaan-ciptaan baru diperkenalkan ke dalam bidang politik, ekonomi dan agama; contohnya dari segi cara berpakaian, memasak dan cara perumahan. Ciptaan baru juga berlaku di dalam bidang teknologi, pendidikan dan komunikasi.

Wasilah perubahan

Perubahan dapat dilakukan dengan cara penjajahan, pendidikan dan perkembangan industri.
bersambung...

Tuesday, March 17, 2009

DUNIA ARAB Siri 2

Assalamu'alaikum wbth,

Perbincangan utama di dalam buku ini adalah khusus kepada lima buah negara Arab iaitu Mesir dan Syria (yang membentuk Republik Arab Bersatu pada tahun 1958) serta Lubnan, Jordan dan Iraq. Ini kerana, pada suatu masa, negara-negara inilah yang menjadi pusat serta masyarakat yang paling maju dalam pemerintahan Arab. Kesemuanya mempunyai banyak persamaan antara satu dengan yang lain jika dibandingkan dengan dunia Islam yang lain. Di kawasan ini jugalah tinggal 40 juta penduduk (nota pent: statistik 1960-an) yang mana hampir kesemuanya terdiri dari bangsa Arab dan beragama Islam.

Dari segi sejarah, negara-negara ini mengambil bentuk politik seperti yang wujud sekarang adalah merupakan hasil dari Perang Dunia Kedua. Ideologi serta sosio-ekonominya yang juga lahir semenjak Perang Dunia Kedua adalah disebabkan kepada tiga trend utama:

1) Merosotnya pengaruh kekuasaan penjajahan British.

2) Peningkatan Amerika Syarikat dan Rusia sebagai kuasa dunia serta wujudnya perang dingin antara kedua buah negara tersebut.

3) Lahirnya ideologi Bangsa-bangsa bersatu mengenai pembentukan dan hak perlindungan negara-negara kecil serta "industrialisasi" negara-negara yang dianggap "underdevelop areas".

Perkembangan ini merupakan satu "protective covering" atau cara berlindung di sebalik nama, yang digunakan dalam rangka untuk mengembangkan perasaan kebangsaan atau nationalistik di kalangan Arab. Di masa yang sama, ia menggerakkan kepada usaha ke arah kesatuan dan pengambilan polisi "positive neutralism" atau polisi bersikap neutral atau pro Rusia di dalam hal-ehwal antarabangsa, mengumumkan identiti baru sebagai sebuah negara yang merdeka, serta mula mencari perubahan dalaman dan perkembangan ekonomi.

Dari aspek pemikiran strategik Barat, Morroe Berger menyifatkan Timur Dekat sebagai satu kawasan yang bersatu. Konsep bersatu yang dimaksudkan di sinilah pula bukanlah kesatuan yang diasaskan kepada kebudayaan atau cara hidupnya tetapi yang berasaskan kepada dasar geopolitik dan ketenteraan.

Pada hakikatnya, politik Arab telah lama tunduk di bawah regim diktator, samada tempatan atau asing. Sistem parlimen barat, sebagai contohnya telah diperkenalkan kepada Mesir dan juga negara-negara lain yang mana pada hakikatnya, kuasa yang sebenar terletak di bawah kekuasaan British dan Perancis. Kaum tempatan Arab pula, walaupun dari segi politiknya menentang penjajahan barat, mereka sebenarnya telah terjajah dengan pengaruh sosial dan ideologi barat yang membawa "modernisasi", satu proses yang dibawa oleh pihak barat kepada kaum tempatan yang mendorong mereka menuju kepada perubahan ala barat. Dari segi pendidikan contohnya, kaum wanita telah digalakkan untuk menuntut di sekolah-sekolah yang moden. Mereka digalakkan supaya menuntut hak "kebebasan" mereka.
bersambung...

Thursday, March 12, 2009

DUNIA ARAB Siri 1

Assalamu'alaikum wbth,

Siri kali akan memberi ringkasan ringkasan dari buku yang ditulis oleh seorang orientalis barat bernama Morroe Berger di dalam bukunya yang bertajuk "The Arab World Today" yang diterbitkan pada tahun 1962. Di dalamnya terkandung perancangan-perancangan halus dan jahat pihak Barat untuk "membaratkan" dunia Arab serta meneruskan penguasaan dan penjajahan kuasa barat sama ada secara langsung atau tidak langsung di situ.
Perhubungan antara Timur Dekat dan Barat mula menampakkan kepentingannya bila Timur Dekat mula membukakan sempadannya kepada Barat. Perkembangan ini bukanlah disebabkan oleh wujudnya bentuk komunikasi yang mendekatkan lagi jarak antara keduanya ataupun oleh semakin besarnya pengaruh cabaran Rusia di seluruh dunia tetapi oleh sebab beberapa faktor yang khusus bagi kepentingan Barat:

Kedudukan geografi

Timur tengah adalah jalan air, darat dan laut untuk ke Timur. la juga terletak di kedudukan yang hampir dengan Rusia.

Khazanah bahan mentah

Timur Tengah mempunyai 75% dari simpanan minyak dunia dan menghasilkan 25% dari hasil minyak mentah dunia, termasuk yang kebanyakannya digunakan oleh Eropah Barat.

Tempat lahir agama

Timur Dekat adalah tempat lahir dan berkembangnya Islam, Kristian dan Judaisma. la adalah tempat fokus kepentingan agama. Masalah politik juga datang dari sana, khususnya perhubungan antara negara Arab dan Barat banyak ditentukan oleh peristiwa di Palestin serta hubungan keduanya dengan Israel sejak pembentukan Israel pada tahun 1948.

Kelemahan ketenteraan

Kepentingan tanah Arab serta ditambah oleh kelemahan ketenteraannya, menyebabkan ia menjadi dominasi atau tunduk di bawah penguasaan Barat.

Tiga pengaruh utama, walau bagaimanapun telah menjadikan sebab kepada semakin lemahnya kedudukan Barat di situ sejak tamatnya Perang Dunia kedua:

1) Barat semakin lemah dari segi ekonomi dan ketenteraannya yang menyebabkan kemampuannya untuk menjaga dan meluaskan jajahannya berkurang. Di masa yang sama rakyat British dan Peranchis semakin kurang menyokong polisi "imperialist" atau penjajahan kerajaan mereka.

2) Amerika Syarikat dan Rusia telah bangkit menjadi suatu kuasa besar yang baru tetapi keduanya tidak pernah mempunyai sejarah berkuasa di negara-negara Arab. Kedua-duanya telah mendesak supaya Eropah Barat mengurangkan pengaruhnya di dunia Arab, dengan motif dan tujuan yang berbeza.

"Standard" baru dalam hubungan antarabangsa, perkembangan perindustrian dan komunikasi serta latihan yang diberikan kepada tenaga elit tempatan oleh pihak Barat sendiri menjadikan lebih sukar untuk membenarkan atau mencari alasan kepada membolehkan penguasaan sebuah negara ke atas sebuah negara yang lain.
Bersambung...

Tuesday, March 03, 2009

PERSATUAN BANGSA-BANGSA BERSATU SIRI 5(AKHIR)

Assalamu'alaikum wbth,

Kaedah untuk Menghadapi Penentangan pada PBB

Satu lagi alat yang boleh digunakan ialah memenjarakan sesiapa saja yang menentang ambilalih kuasa oleh PBB. Banyak balai polis yang ada senarai nama mereka-mereka yang dianggap merbahaya kepada perancangan mereka. Baru-baru ini di San Francisco, didapati bahawa kumpulan B'nai Brith menyimpan rekod 850 pertubuhan yang melibatkan hampir 20,000 individu. Kebanyakan dari individu tersebut adalah orang-orang Islam.

Mereka juga ada menyediakan kem tahanan yang boleh menahan sampai beratus ribu orang pada suatu masa. Operasi ini dinamakan RCX-84. Bagaimanapun perkara ini telah bocor kepada orang ramai. Mereka telahpun mendapat tempat untuk kem tahanan itu iaitu di Alabama dan mayor tempat itu telahpun memberikan kebenarannya. Kem itu kononnya ialah untuk orang-orang Palestin yang ada di US tetapi mereka dapat tahu bahawa ianya adalah untuk semua rakyat US.

Mereka juga mengadakan latihan bagaimana untuk mengawal orang ramai dalam masa kekacauan. Latihan ini mereka adakan di tengah-tengah bandar seperti di San Francisco dan mereka menggunakan alat-alat seperti gas pemedih mata untuk mengawal orang ramai.

US Commission on Improving the United Nations

Di US ini ada satu komiti yang diberi nama 'US Commission on Improving the United Nations'. Baru-baru ini mereka ada mengeluarkan satu laporan hasil dari perbincangan mereka. Antaranya mereka mencadangkan:

a) Mengadakan satu pesuruhjaya tinggi untuk hak-hak kemanusiaan, komiti hak-hak kemanusiaan dan mahkamah jenayah antarabangsa.

Ini adalah sebahagian daripada langkah-langkah mereka untuk menuju ke arah matlamat mereka mendirikan kerajaan dunia. Tugas-tugas yang hendak diberikan kepada komiti ini adalah sebenamya tugas-tugas sebuah negara.

b) Mengembangkan Security Council untuk memasukkan Jepun dan Jerman. Juga meningkatkan penglibatan PBB dalamnegara-negara lain untuk mengawal kegiatan mereka dan memastikan bahawa mereka tidak membina senjata nuklear.

Jadi perkara yang sedang dilakukan di Iraq akan mereka lakukan di tempat-tempat lain. Ini merupakan penjajahan secara perlahan-lahan. Iraq sudah mereka takluki. Sekarang ini mereka cuba pula untuk menakluki Somalia dan Yugoslavia.

c) Melantik individu-individu yang dipanggil'Inspector General' kepada PBB untukmemeriksa pekerja-pekerja PBB.

Agama PBB

Agama PBB berkemungkinan ialah memuja syaitan kerana inilah yang diamalkan oleh pemimpin-pemimpin Freemason. Mereka mengatakan semua ugama adalah sama. Agama yang menyembah syaitan kononnya adalah sama dengan agama yang menyembah tuhan. Banyak perkara-perkara yang kejam dan bertentangan dengan fitrah semulajadi manusia yang mereka amalkan seperti menyembelih kanak-kanak hidup-hidup dan sebagainya. Mungkin inilah yang akan menjadi agama mereka.

Kesimpulan

Adalah menjadi harapan kita bahawa kekacauan yang timbul dari kerja-kerja mereka itu akan menjadi tanda bahawa Islam pula yang akan naik. Ini kerana orang ramai tidak akan sanggup hidup lama di bawah pemerintahan zafim mereka itu. Dan ini sebenarnya akan memudahkan kerja-kerja kita dan akan membantu kita ke arah matlamat dekat kita, InsyaAllah.