Wednesday, April 22, 2009

DUNIA ARAB Siri 6 (akhir)

Salam wbth,

Revolusi di dalam komunikasi

Revolusi komunikasi dianggap sebagai suatu yang membawa kepada perkembangan pendidikan dan teknologi. Perkembangan pendidikan pula membawa kepada berkurangnya orang yang buta huruf. Hasil darinya, pendaftaran sekolah pelajar-pelajar meningkat, penghasilan surat-khabar dan buku-buku juga meningkat. Pengguna radio juga meningkat dan di masa yang sama kehadiran penonton di panggung wayang juga meningkat dan produksi filem-filem juga meningkat.

Semua ini membuka kepada satu bentuk pemikiran dan perbincangan yang baru, yang mempersoalkan kembali orang berkuasa serta corak hidup lama yang wujud. Seorang British bernama Walter Bagehot menganggap zaman kini sebagai "age of discussion" atau alam perbincangan, tapi pada hakikatnya, kenyataannya ada kaitan dengan usaha-usaha melonggarkan struktur dunia Arab melalui komunikasi. Katanya:

"Sengaja diwujudkan tajuk untuk menjadikannya bahan perbincangan. ... Dengan perbincangan ini, tajuk tersebut tidak akan terikat kepada sesuatu undang-undang yang ada....la secara tidak langsung menunjukkan pengakuan bahawa tidak wujudnya satu kuasa yang mutlak dan mulia atau "sacred authority".

Menurut Morroe Berger, pertambahan sentimen kebangsaan Arab mempunyai kaitan yang rapat dengan perkembangan pelajaran dan perkembangan akhbar di akhir abad ke sembilan belas. Nuseibah sendiri pernah berkata:

"Faktor yang membentuk negara di dunia Arab bukanlah organisasi pusat politik mahupun geografi. la adalah komunikasi sosial. Akhbar moden, radio dan panggung wayang menjalankan kerja yang lebih berkesan di dalam membentuk sebuah negara Arab dari semua gabungan faktor-faktor lain. Dunia Arab tidak mempunyai pimpinan politik dan ekonomi yang boleh diakui, tetapi ia mempunyai pimpinan intelek yang kuasanya tidak mengenal sempadan politik..."

Revolusi komunikasi telah membawa kesan dan menembus masuk hingga ke kampung-kampung orang Arab. Politik telah menggantikan adat-adat tradisi dan menjadi suatu suasana untuk meletupkan rasa emosi dan keganasan. Dalam hal ini, akhbar dan radiolah yang memainkan peranan yang utama. Menurut Morroe Berger, sejak detik pertama radio dan televisyen menjaga sesebuah negara, di masa yang sama, satu demi satu ia berjalan beriringan bersamanya menuju kepada "kemajuan".
w/a

No comments: