Tuesday, February 09, 2016

SEJARAH PERKEMBANGAN GERAKAN-GERAKAN ISLAM


Selepas kejatuhan khilafah 'Abbasiyyah, mereka yang benar-benar melakukan kebaikan untuk Islam datang dari Anatolia (Asia Minor) iaitu bangsa Turki. Mereka dahulunya adalah kuffar. Mereka ini sangat ganas dan kuat.

Muslim sukar mengalahkan mereka. Alhamdulillah, mereka telah menjadi muslim dan sekumpulan kecil telah membentuk Uthmaniyyah dengan tujuan untuk menyebarkan Islam di dunia. Kumpulan tersebut kemudiannya menjadi besar. Mulanya mereka membentuk sebuah daulah kecil di Anatolia (Turki Barat). Kemudiannya ia menjadi daulah yang besar. Mereka pergi ke Eropah dan menakluk banyak tempat. Mereka menakluk Istanbul (Kondtantiniyyah). Mereka juga pergi hingga ke dalam Selatan Eropah.

Disebabkan mereka telah menjadi satu kuasa yang besar, mereka berfikir, kenapa tidak kita takluk dunia, kemudian kita akan ada daulah di Mesir, daulah di Iran, daulah di India. Mari kita takluk seluruh dunia. Oleh itu, Salim al Awwal (Selim I) mula menakluk seluruh dunia Islam tetapi mereka telah dihentikan oleh daulah Iran (Syi'ah). Mereka tidak membenarkan jajahan Uthmaniyyah berkembang ke Timur. Justeru itu, India tidak termasuk daulah Islamiyyah. Ia muslim tapi dengan mudah dikuasai oleh Britain.

GERAKAN WAHABI

Kemudiannya di akhir abad ke-18, daulah Islam mula mengimport undang-undang dari Eropah. Ini menjadikan daulah tersebut menyeleweng. Tambahan pula, daulah Islam telah lalai dalam mendidik masyarakat secara Islam. Muslim suatu masa dahulu sangat aktif untuk menjadi seorang yang 'alim (berpengetahuan). Terdapat banyak tempat yang menjadi pusat 'ilmu pengetahuan, dari 'ilmu Islam hingga kepada 'ilmu sains. Tapi, aspek ini telah tidak diambil berat oleh daulah Islam Uthmaniyyah terutamanya di akhir abad ke-18. Hasilnya, ramai orang menjadi jahil dan antara tempat yang paling dekat dengan kejahilan ialah Hijaz, Mekah, Madinah dan Thaif.

Masyarakat hampir-hampir menyembah kubur-kubur sahabat-sahabat. Mereka bertanya tentang perkara yang boleh menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dan pelbagai khurafat lagi. Ini menyebabkan salah seorang dari penduduk di situ, Sheikh Muhammad Abdul Wahhab membentuk satu jama'ah, cuba untuk mengatasi masalah kejahilan ini. Maka bermulalah Gerakan Wahhabi. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab menjelajah ke seluruh semenanjung cuba menyebarkan Tauhid yang sebenarnya. Beliau cukup menekankan aspek Tauhid. Inilah perkara yang paling dititik beratkan olehnya. Tetapi, gerakannya adalah sebuah gerakan yang primitif. Mereka tidak mempunyai cara untuk mendidik ahli-ahlinya, tiada tandzim dan takwin. Natijahnya, dengan mudah ideologi takfir tersebar. Sesiapa yang tidak bersetuju dengan mereka adalah kafir, maka dia boleh dibunuh. Mereka telah pergi ke Utara Iraq di mana Syi'ah berada lalu menuduh mereka kafir dan membunuh ramai manusia. Sikap mereka sangat kasar. Ini bukanlah caranya untuk berda'wah kepada Islam.

Bila Sheikh Muhammad Abdul Wahhab meninggalkan dunia, seorang amir Muhammad Ibn Sa'ud menerima da'wahnya dan menjadi pemimpin Gerakan Wahhabi. Walau bagaimanapun, dia membuat kesilapan kerana bekerja untuk menumbangkan kerajaan Uthmaniyyah. Seharusnya waqie' siyasi ketika itulah yang menentukan apakah tindakan yang mesti ia lakukan. Apabila terdapat daulah Islam tetapi ada sedikit penyelewengan serta terdapat ramai pula musuh-musuh Islam di sekeliling, maka bekerja untuk menumbangkan daulah tersebut bermakna membantu musuh-musuh Islam. Seharusnya, dia cuba membetulkannya dengan meneruskan kerja-kerja pengislahan sebagaimana yang telah dimulakan oleh Syeikh Abdul Wahab tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia telah menyediakan tentera untuk melawan kerajaan 'Uthmaniyyah.

Satu lagi kesalahan yang beliau lakukan ialah tidak membuat persediaan yang cukup. Sepatutnya, sebelum mula melawan musuh, kita perlu mempunyai beberapa persediaan. Kita perlu ada wa' dan rakaiz, tetapi beliau tidak melakukannya. Dan dengan sedikit sumber dan ahli yang tidak terikat, mereka ingin melawan kerajaan yang telah tertegak asasnya. Kerajaan 'Uthmaniyyah ketika itu sangat maju. Ia sangat kuat dalam ketenteraan. Bangsa Turki memang bijak dalam ketenteraan dan beliau ingin melawan satu kerajaan yang mempunyai sumber dan tentera yang banyak. Akibatnya, mereka ditewaskan. Dalam tahun 1814, gerakan Wahabi dimusnahkan. Sultan telah menyuruh gabenor Mesir menghantar bala-tenteranya untuk melawan gerakan Wahabi, lalu memusnahkannya. Sejak itu, gerakan Wahabi tidak lagi menjadi satu kuasa politik.

GERAKAN SANUSI

Salah seorang pengikutnya Muhammad Ibnu Sanusi datang dari Libya dan dia telah pergi ke Hijaz untuk mempelajai Islam di mana di sana dia bertemu dengan gerakan Wahabi. Kemudiannya, dia kembali ke Libya pada tahun 1843, dia telah menubuhkan sebuah gerakan yang dikenali gerakan Sanusi. Dia mengambil 'iktibar dari pengalaman Wahhabi. Dia tidak pergi melawan kerajaan 'Uthamniyyah dan tidak berperang dengan musuh dari Eropah. Sebaliknya, Muhammad Ibnu Sanusi membuat da'wah dengan gaya yang baik. Apabila dia meninggal dunia, anaknya Muhammad As Sanusi membuat lebih baik darinya dengan membentuk zawiyah (suatu kumpulan kecil di mana orang berkumpul dalam setiap kampung). Ahli-ahlinya datang, duduk dan belajar dari pelajaran yang disampaikan, kemudian bercakap dan berbincang mengenainya. Setelah itu baharulah mereka pulang. Nampak di sini yang ahli-ahlinya sedang dididik (ditarbiyah).

Kita boleh membuat kesimpulan bahawa inilah tanda-tanda wal tandzim pembentukan jama'ah. Ia merupakan satu kerja yang besar yang telah dilakukan oleh gerakan Sanusi. Kemudian selepas beliau meninggal dunia, anak saudaranya menggantikan tempatnya dan memimpin gerakan Sanusi hinggalah tahun 1911 di mana mereka melawan Itali yang menjajah Libya. Penjajah telah memusnahkan gerakan Sanusi.

GERAKAN MAHDI

Di masa yang sama dengan gerakan Sanusi, terdapat satu lagi gerakan di Sudan iaitu gerakan Mahdi. Dalam tahun 1884, Muhammad bin Mahdi menjelajah seluruh sudan dan selatan Mesir. Dia menyatakan bahawa dia akan memerintah dengan Al Quran. Dia meminta bai'ah dari orang ramai. Ramai yang memberikan bai'ah kepadanya. Beliau kemudiannya membentuk bala-tentera lalu melawan British. Beliau meninggal dalam tahun 1885, dan digantikan oleh seorang amir yang tidak berapa baik dan sangat keras. Oleh itu, ramai meninggalkannya menyebabkan gerakan tersebut mati dalam tahun 1886.

SULTAN ABDUL HAMID

Malah selepas gerakan Sanusi tamat pada tahun 1911, terdapat satu kekosongan yang nyata di antara 1911 dan 1928. 17 tahun tanpa gerakan Islam, yang ada hanya individu, seperti di akhir abad ke-19, Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid cuba memperbaiki daulah Islam dan cuba menyebarkan wa'. Adalah dikatakan bahawa dalam tahun 1900 dia mempunyai 200 surat khabar dan pada tahun 1905, beliau ada 500 surat khabar. Ini bermakna dia benar-benar cuba untuk menyebarkan idea supaya duduk di bawah satu khalifah. Dia cuba menyedarkan masyarakat tentang musuh-musuh Islam dan tugas serta tanggungjawab sebagai seorang muslim. Dia melakukan perkara yang baik dalam aspek berkenaan tetapi dia bersifat individu. Itulah kesilapan Sultan Abdul Hamid.

Dia hanya bergantung pada beberapa individu dan tidak membentuk sebuah gerakan. Persoalan kenapa tidak, kita tidak tahu. Dia bukannya jahil tentang hal tersebut. Pada ketika itu terdapat banyak kumpulan. Kuffar juga mempunyai kumpulan atau parti. Pada masa itu, semua orang Eropah yang berkuasa mempunyai parti mereka sendiri sama ada yang dalam kerajaan atau yang menentang kerajaan. Oleh itu, idea mengenai kumpulan atau kumpulan tidak jauh darinya. Mengapa dia tidak membentuk sebuah gerakan, kita tidak tahu.

Sehinggalah pada tahun 1924, khilafah dihancurkan sepenuhnya. Kini gerakan Islam perlu bekerja menggunakan pendekatan yang berbeza mengikut qadhiyyah yang wujud iaitu mengembalikan Islam dan merubah manusia. Pada masa yang sama fikri mesti seiring dengan siyasi. Dalam beberapa abad yang terakhir, fikri telah terkebelakang, seperti kita ingin membina daulah tetapi tiada bahan-bahan berkenaannya yang boleh didapati. Buku-buku yang ada adalah kitab-kitab yang tiada seorang pun yang faham.

Ketika zaman Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim Muslim lebih 'arif (berpengetahuan) dan para fuqahaa terlibat dalam penulisan buku. Penulisan para fuqaha’ menggunakan bahasa yang sangat tinggi. Mereka menulis, contohnya: sunat solat ini adalah berpandukan hadith ini. Hadith ini adalah mursal dan kita tidak boleh menerimanya. Bahasa yang digunakan sangat tinggi. Masyarakat tidak faham apakah hadith ini.


Apakah sahih dan apakah pula mursal? Buku tersebut tidak memenuhi kehendak qadhiyyah ketika itu, dan dalam aspek itu, fikri ketinggalan di belakang dalam qadhiyyah. Sebab itulah, setiap gerakan yang hendak bermula mereka menekankan aspek atau isu ini. Hanya intelektual yang pakar sahaja boleh memahaminya. Sesetengah orang cuba menulis mengenai Islam tapi hanya segelintir yang boleh memahaminya.

No comments: