Monday, March 30, 2009

DUNIA ARAB Siri 4

Salam wbth,

Manusia sebagai agen perubahan

Bagaimanakah perubah berbeza dengan yang diubah dari segi kelas sosial, kerakyatan, agama, pendidikan dan pekerjaan?

Perubahan itu sendiri pula boleh dikelaskan kepada sengaja dan dirancang atau tidak sengaja dan tidak dirancang. Apakah pula elemen yang wujud di dalam sesuatu masyarakat itu, yang menentukan kadar kelajuan perubahan, iaitu sama ada laju atau perlahan?

Di bawah adalah beberapa trend yang sedang berlaku di dunia Arab dalam dekad yang baru ini:

-Kemasukan besar-besaran orang-orang kampung ke bandar-bandar dan sektor perindustrian.

-Pengenalan metod dan alat-alat baru di dalam perladangan.

-Perkembangan komunikasi dan ini termasuklah peningkatan dari segi pendidikan dan kebolehan membaca, kelahiran elit baru yang terdidik dengan pendidikan barat serta bertambahnya penonton mass media.

Merosotnya kuasa agama.

Kelahiran negara-negara baru yang disokong oleh sentimen kebangsaan. la berkembang luas dari para-para elit hinggalah kepada massa yang mana hingga kini mereka berada di luar dari masyarakat politik.

Bentuk baru perhubungan sesebuah keluarga, dan ini termasuklah perkembangan persamaan kaum wanita dan kelonggaran "only male domination" atau hanya lelaki sahaja yang berkuasa di dalam sebuah keluarga, kepada kekuasaan "parental authority" atau kekuasaan ibubapa bersama. (Nota pent: Maksudnya, kaum lelaki bukanlah lagi sebagai ketua keluarga tetapi dibahagi-bahagikan kuasanya dengan wanita-Allahu'alam)

Lahirnya bentuk politik baru di dalam perlembagaan ke arah pemerintahan ketenteraan dan perlaksanaan kod-kod sekular atau undang-undang sekular.

Pertambahan penggunaan sains dan teknologi di dalam industri, pertanian dan perubatan.

Bersambung...

No comments: